top of page

Verantwoord masseren

Het is altijd fijn om een massage te ontvangen, maar in sommige gevallen is voorzichtigheid geboden, bijvoorbeeld:

bij infectieziekten

Als je klachten hebt zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, niesen, benauwdheid, spierpijn en/of koorts dan kan de behandeling niet doorgaan. De afspraak kan na overleg kosteloos worden verzet naar een later moment.

in overige situaties

Als je klachten hebt zoals kneuzingen, schaafwonden, open wonden, huidirritaties, steenpuisten, vaatontsteking, trombose, hartklachten of hartaandoeningen, ernstige rugpijn of andere ernstige pijn dan kan de behandeling niet doorgaan.

In de eerste drie maanden van een zwangerschap, tijdens de herstelperiode na een operatie en bij extreme vermoeidheid wordt massage afgeraden.

Bij het gebruik van antibiotica, bloedverdunners en medicijnen waarbij de rijvaardigheid wordt beïnvloed, bij epilepsie en bij kanker kan de behandeling niet doorgaan.

Bij twijfel kun je altijd even overleggen, zodat de massage zo nodig kan worden aangepast.

bottom of page